ภาษาไทย English หน้าหลัก
ประวัติบริษัท
บริษัท สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 
         ได้ก่อตั้งขี้นเมื่อปี   ค.ศ. 1960  ประกอบธุรกิจการผลิตและจำหน่ายเฟอร์
นิเจอร์สำนักงานที่ทำด้วยเหล็ก    เช่น  โต๊ะ ตู้เก็บเอกสาร ชั้นวางเอกสาร ชั้นวาง
ของ  โดยมีคนงานเริ่มแรกเพียง 20 คน ภายใต้ชื่อห้างหุ้นส่วนจำกัด แต้เอี่ยมฮง

        เมื่อปี 1966     ได้มีการเปลี่ยนสภาพนิติบุคคลจากห้างหุ้นส่วนจำกัด  เป็น
บริษัท สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด  ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก
ที่มีคุณภาพสูงภายใต้เครื่องหมายการค้า "แสตนดาร์ด" และ "แชฟสท์"

        จึงได้มีการพัฒนาคุณภาพสินค้าอย่างต่อเนื่อง จนได้รับใบอนุญาตรับรอง
ผลิตภัณฑ์   จาก สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหรรรม กระทรวงอุตสาห
กรรม (มอก.)

 

   
 
บริษัท สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
79/2 หมู่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร 0-281-00088 แฟกซ์ 0-281-09479