ภาษาไทย English หน้าหลัก
บริษัท สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 


"แสตนดาร์ด"  และ "แชฟสท์" สัญลักษณ์แห่งคุณภาพ

 
           ด้วยความมุ่งมั่นเพื่อเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กที่มีคุณภาพสูง ผลิตภัณฑ์
ทุกรุ่นได้ถูกออกแบบโดยคำนึงถึงรูปแบบที่ทันสมัย ประโยชน์ใช้สอยที่หลากหลาย
และประหยัดเนื้อที่ นอกจากนั้น  เรายังเลือกสรรวัตถุดิบที่มีคุณภาพสูง เข้าสู่ขบวน
การผลิต   โดยอาศัยเครื่องจักรและเครื่องมือที่มีเทคโนโลยี่ชั้นสูงจากต่างประเทศ
ในขบวนการผลิตอย่างต่อเนื่อง

          จากประสบการณ์อันยาวนานในการเป็นผู้ผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็ก   พร้อมกับ
การให้ความสำคัญในเรื่องของคุณภาพ      ทางบริษัทฯ   ได้รับใบอนุญาตรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์ จากสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม เช่น
 

 มอก.  1326-2539

 มอก.  1496-2541
 มอก.      63-2523
 มอก.    353-2532

 
          จากผลของการค้นคว้า   และพัฒนารูปแบบใหม่ ๆ อย่างต่อเนื่อง  ไม่เพียง
แต่ทำให้บริษัทฯ   เป็นผู้นำทางด้านการผลิตเฟอร์นิเจอร์เหล็กแล้ว   เรายังมีความ
พร้อมที่จะผลิตงานประเภทต่าง ๆ ทางด้านโลหะแผ่น   ตามแบบที่ลูกค้าต้องการ
และนอกเหนือจากนั้นทางบริษัทฯ   ยังมีบริการหลังการขายที่มีประสิทธิภาพทาง
ด้านการให้ข้อมูล และทางด้านบริการ สำหรับสูกค้าทุกรายของเรา
 
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
บริษัท สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
79/2 หมู่ 2 ต. อ้อมน้อย อ. กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร 0-281-00088 แฟกซ์ 0-281-09479