ภาษาไทย English
ผลิตภัณฑ์
 

 

ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก

  ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด 2 บาน
  ตู้เก็บบัตร/เก็บโฉนด
  ตู้เก็บแบบพิมพ์เขียว/แผนที่
  ตู้บานเลื่อน
  ตู้ล๊อกเกอร์/ตู้เก็บเสื้อผ้า
  โต๊ะทำงาน/โต๊ะพิมพ์ดีด
  ฉากกั้นห้อง
  โต๊ะคอมพิวเตอร์
  ตู้เก็บเอกสาร(ไม้)
  โต๊ะคอมพิวเตอร์(ไม้)
  ชั้นวางหนังสือ/วารสาร
  ตู้รางเลื่อน
  เก้าอี้ผู้บริหาร
  เก้าอี้ปฏิบัติการ
  เก้าอี้เขียนแบบ
  เก้าอี้ห้องโถง
  เก้าอี้รับรอง
  เก้าอี้จัดเลี้ยง
  เก้าอี้สตูล
  ชั้นแขวนแฟ้ม
  ชั้นอเนกประสงค์
  ระบบชั้นเก็บของคลังสินค้า
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
LS1-915
920
290
1500
LS1-919
920
290
1900
LD1-915
920
500
1500
LD1-919
920
500
1900
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
MS1-915
920
380
1500
MS1-919
920
380
1900
MD1-915
920
500
1500
MD1-919
920
500
1900
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
MS2-915
920
350
1500
MS2-919
920
350
1900
MD2-915
920
550
1500
MD2-919
920
550
1900
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
MS3-915
900
300
1500
MS3-919
900
300
1900
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
FS1-1209
1220
305
920
FS1-1215
1220
305
1525
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
FD1-9209
920
310
980
FD1-9218
920
310
1830
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
AS1-02
238
367
110
AS1-03
238
367
158
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
AS2-01
155
250
360
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
EB-01
600
457
357
 
       
 
บริษัท สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
79/2 หมู่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร 0-281-00088 แฟกซ์ 0-281-09479