ภาษาไทย English หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
 

 

ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก

  ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด 2 บาน
  ตู้เก็บบัตร/เก็บโฉนด
  ตู้เก็บแบบพิมพ์เขียว/แผนที่
  ตู้บานเลื่อน
  ตู้ล๊อกเกอร์/ตู้เก็บเสื้อผ้า
  โต๊ะทำงาน/โต๊ะพิมพ์ดีด
  ฉากกั้นห้อง
  โต๊ะคอมพิวเตอร์
  ตู้เก็บเอกสาร(ไม้)
  โต๊ะคอมพิวเตอร์(ไม้)
  ชั้นวางหนังสือ/วารสาร
  ตู้รางเลื่อน
  เก้าอี้ผู้บริหาร
  เก้าอี้ปฏิบัติการ
  เก้าอี้เขียนแบบ
  เก้าอี้ห้องโถง
  เก้าอี้รับรอง
  เก้าอี้จัดเลี้ยง
  เก้าอี้สตูล
  ชั้นแขวนแฟ้ม
  ชั้นอเนกประสงค์
  ระบบชั้นเก็บของคลังสินค้า
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
SL1-16TS
600
500
1600
SL1-16TD
600
500
1600
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
SL2-183
915
530
1830
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
SL3-03A
914
457
1830
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
SL3-06A
914
457
1830
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
SL3-09A
914
457
1830
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
SL3-12A
914
457
1830
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
SL3-12AL
1220
305
920
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
SL3-18A
914
457
1830
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
SL3-06B
914
457
1830
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
SL3-09B
914
457
1830
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
SL3-12B
914
457
1830
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
SL3-18B
914
457
1830
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
SL2440
400
450
2000
 
 
บริษัท สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
79/2 หมู่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร 0-281-00088 แฟกซ์ 0-281-09479