ภาษาไทย
ผลิตภัณฑ์
 

 

ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก

  ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด 2 บาน
  ตู้เก็บบัตร/เก็บโฉนด
  ตู้เก็บแบบพิมพ์เขียว/แผนที่
  ตู้บานเลื่อน
  ตู้ล๊อกเกอร์/ตู้เก็บเสื้อผ้า
  โต๊ะทำงาน/โต๊ะพิมพ์ดีด
  ฉากกั้นห้อง
  โต๊ะคอมพิวเตอร์
  ตู้เก็บเอกสาร(ไม้)
  โต๊ะคอมพิวเตอร์(ไม้)
  ชั้นวางหนังสือ/วารสาร
  ตู้รางเลื่อน
  เก้าอี้ผู้บริหาร
  เก้าอี้ปฏิบัติการ
  เก้าอี้เขียนแบบ
  เก้าอี้ห้องโถง
  เก้าอี้รับรอง
  เก้าอี้จัดเลี้ยง
  เก้าอี้สตูล
  ชั้นแขวนแฟ้ม
  ชั้นอเนกประสงค์
  ระบบชั้นเก็บของคลังสินค้า
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
l
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
OD1-0915
915
610
750
OD1-1065
1065
660
750
OD1-1220
1220
660
750
OD1-1370
1370
660
750
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
OD1-1525
1525
760
750
OD1-1830
1830
865
750
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
OD2-0915
915
610
750
OD2-1065
1065
660
750
OD2-1220
1220
660
750
OD2-1370
1370
660
750
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
OD2-1525
1525
760
750
OD2-1830
1830
865
750
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
SC1-405
405
660
750
SC2-405
405
660
750
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
TW1-1450
1450
420
710
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
TW2-0915
915
520
650
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
FT-0760
760
760
720
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
FT-1830
1830
760
720
 
       
 
บริษัท สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
79/2 หมู่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร 0-281-00088 แฟกซ์ 0-281-09479