ภาษาไทย English
ผลิตภัณฑ์
 

 

ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก

  ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด 2 บาน
  ตู้เก็บบัตร/เก็บโฉนด
  ตู้เก็บแบบพิมพ์เขียว/แผนที่
  ตู้บานเลื่อน
  ตู้ล๊อกเกอร์/ตู้เก็บเสื้อผ้า
  โต๊ะทำงาน/โต๊ะพิมพ์ดีด
  ฉากกั้นห้อง
  โต๊ะคอมพิวเตอร์
  ตู้เก็บเอกสาร(ไม้)
  โต๊ะคอมพิวเตอร์(ไม้)
  ชั้นวางหนังสือ/วารสาร
  ตู้รางเลื่อน
  เก้าอี้ผู้บริหาร
  เก้าอี้ปฏิบัติการ
  เก้าอี้เขียนแบบ
  เก้าอี้ห้องโถง
  เก้าอี้รับรอง
  เก้าอี้จัดเลี้ยง
  เก้าอี้สตูล
  ชั้นแขวนแฟ้ม
  ชั้นอเนกประสงค์
  ระบบชั้นเก็บของคลังสินค้า
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กว้าง(ซม.)
ลึก(ซม.)
สูง(ซม.)
PB1-104
40-45
5
100-180
PB1-105
50-55
5
100-180
PB1-106
60-65
5
100-180
PB1-107
70-75
5
100-180
PB1-108
80-85
5
100-180
PB1-109
90-95
5
100-180
PB1-1010
100-105
5
100-180
PB1-1011
110-115
5
100-180
PB1-1012
120-125
5
100-180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กว้าง(ซม.)
ลึก(ซม.)
สูง(ซม.)
PB2-104
40-45
5
100-180
PB2-105
50-55
5
100-180
PB2-106
60-65
5
100-180
PB2-107
70-75
5
100-180
PB2-108
80-85
5
100-180
PB2-109
90-95
5
100-180
PB2-1010
100-105
5
100-180
PB2-1011
110-115
5
100-180
PB2-1012
120-125
5
100-180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
กว้าง(ซม.)
ลึก(ซม.)
สูง(ซม.)
PB3-104
40-45
5
100-180
PB3-105
50-55
5
100-180
PB3-106
60-65
5
100-180
PB3-107
70-75
5
100-180
PB3-108
80-85
5
100-180
PB3-109
90-95
5
100-180
PB3-1010
100-105
5
100-180
PB3-1011
110-115
5
100-180
PB3-1012
120-125
5
100-180
 
       
       
 
บริษัท สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
79/2 หมู่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร 0-281-00088 แฟกซ์ 0-281-09479