ภาษาไทย English Home
Products
 

 

Filing Cabinets

  Double Swing Doors Cabinets
  Card Index Cabinets
  Overlay Cabinets
  Sliding Doors Cabinets
  Steel Lockers
  Modern Office Desk
  Partition Sets
  Computer Desk Sets
  Particle Cupboard Sets
  Computer Particle Desk Sets
  Library/Magazine/Shelves
  Mobile Cabinets
  Executive Sets
  Work Station
  Drafting Chair
  Lobby Chair
  Guest Chair
  Stacker Chair
  Stool
  File Hanger Shelves
  Multi-Purpose Fold Up Pallet
  Storage Rack System
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
LS1-915
920
290
1500
LS1-919
920
290
1900
LD1-915
920
500
1500
LD1-919
920
500
1900
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
MS1-915
920
380
1500
MS1-919
920
380
1900
MD1-915
920
500
1500
MD1-919
920
500
1900
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
MS2-915
920
350
1500
MS2-919
920
350
1900
MD2-915
920
550
1500
MD2-919
920
550
1900
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
MS3-915
900
300
1500
MS3-919
900
300
1900
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
FS1-1209
1220
305
920
FS1-1215
1220
305
1525
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
FD1-9209
920
310
980
FD1-9218
920
310
1830
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
AS1-02
238
367
110
AS1-03
238
367
158
 
       
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
AS2-01
155
250
360
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
EB-01
600
457
357
 
 
Suaysompol Engineering Company Limited
79/2 Moo 2, Omnoi, Krathumbaen, Samuthsakorn 74130 Thailand
Tel. 662-810-0088  Fax.662-810-9479