ภาษาไทย English หน้าหลัก
ผลิตภัณฑ์
 

 

ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก

  ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด 2 บาน
  ตู้เก็บบัตร/เก็บโฉนด
  ตู้เก็บแบบพิมพ์เขียว/แผนที่
  ตู้บานเลื่อน
  ตู้ล๊อกเกอร์/ตู้เก็บเสื้อผ้า
  โต๊ะทำงาน/โต๊ะพิมพ์ดีด
  ฉากกั้นห้อง
  โต๊ะคอมพิวเตอร์
  ตู้เก็บเอกสาร(ไม้)
  โต๊ะคอมพิวเตอร์(ไม้)
  ชั้นวางหนังสือ/วารสาร
  ตู้รางเลื่อน
  เก้าอี้ผู้บริหาร
  เก้าอี้ปฏิบัติการ
  เก้าอี้เขียนแบบ
  เก้าอี้ห้องโถง
  เก้าอี้รับรอง
  เก้าอี้จัดเลี้ยง
  เก้าอี้สตูล
  ชั้นแขวนแฟ้ม
  ชั้นอเนกประสงค์
  ระบบชั้นเก็บของคลังสินค้า
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
C1-4-25
480
753
1458
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
C1-15 S
280
440
975
C1-10 L
372
460
935
C1-15 L
372
460
1320
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
C2-5-88
540
620
1320
C2-6-69
540
620
1330
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
C2-7-58
540
620
1475
C2-20-37
492
740
1338
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
C3-6-58A
267
610
240
C3-8-58A
267
610
300
C3-10-58A
267
610
365
C3-12-58A
267
610
430
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
C4-435
360
510
290
C4-446
406
510
330
C4-458
525
510
387
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
C7-90
915
457
1830
 
       
 
บริษัท สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
79/2 หมู่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร 0-281-00088 แฟกซ์ 0-281-09479