ภาษาไทย English
ผลิตภัณฑ์
 

 

ตู้เก็บเอกสารแบบลิ้นชัก

  ตู้เก็บเอกสารแบบบานเปิด 2 บาน
  ตู้เก็บบัตร/เก็บโฉนด
  ตู้เก็บแบบพิมพ์เขียว/แผนที่
  ตู้บานเลื่อน
  ตู้ล๊อกเกอร์/ตู้เก็บเสื้อผ้า
  โต๊ะทำงาน/โต๊ะพิมพ์ดีด
  ฉากกั้นห้อง
  โต๊ะคอมพิวเตอร์
  ตู้เก็บเอกสาร(ไม้)
  โต๊ะคอมพิวเตอร์(ไม้)
  ชั้นวางหนังสือ/วารสาร
  ตู้รางเลื่อน
  เก้าอี้ผู้บริหาร
  เก้าอี้ปฏิบัติการ
  เก้าอี้เขียนแบบ
  เก้าอี้ห้องโถง
  เก้าอี้รับรอง
  เก้าอี้จัดเลี้ยง
  เก้าอี้สตูล
  ชั้นแขวนแฟ้ม
  ชั้นอเนกประสงค์
  ระบบชั้นเก็บของคลังสินค้า
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
DC1-218T
915
457
1830
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
DC1-218
915
457
1830
DC1-212
915
457
1220
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
DC2-218
915
457
1830
DC2-212
915
457
1220
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
DC3-218
915
457
1830
DC3-212
915
457
1220
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
DC4-218
915
457
1830
DC4-212
915
457
1220
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
DC5-218
915
457
1830
DC5-212
915
457
1220
 
 
 
กว้าง(มม.)
ลึก(มม.)
สูง(มม.)
DC7-420
1800
750
2000
 
       
 
บริษัท สวยสมพลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
79/2 หมู่ 2 ต.อ้อมน้อย อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74130
โทร 0-281-00088 แฟกซ์ 0-281-09479