ภาษาไทย English Home
Products
 

 

Filing Cabinets

  Double Swing Doors Cabinets
  Card Index Cabinets
  Overlay Cabinets
  Sliding Doors Cabinets
  Steel Lockers
  Modern Office Desk
  Partition Sets
  Computer Desk Sets
  Particle Cupboard Sets
  Computer Particle Desk Sets
  Library/Magazine/Shelves
  Mobile Cabinets
  Executive Sets
  Work Station
  Drafting Chair
  Lobby Chair
  Guest Chair
  Stacker Chair
  Stool
  File Hanger Shelves
  Multi-Purpose Fold Up Pallet
  Storage Rack System
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
DC1-218T
915
457
1830
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
DC1-218
915
457
1830
DC1-212
915
457
1220
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
DC2-218
915
457
1830
DC2-212
915
457
1220
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
DC3-218
915
457
1830
DC3-212
915
457
1220
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
DC4-218
915
457
1830
DC4-212
915
457
1220
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
DC5-218
915
457
1830
DC5-212
915
457
1220
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
DC7-420
1800
750
2000
 
       
 
Suaysompol Engineering Company Limited
79/2 Moo 2, Omnoi, Krathumbaen, Samuthsakorn 74130 Thailand
Tel. 662-810-0088  Fax.662-810-9479