ภาษาไทย English Home
Products
 

 

Filing Cabinets

  Double Swing Doors Cabinets
  Card Index Cabinets
  Overlay Cabinets
  Sliding Doors Cabinets
  Steel Lockers
  Modern Office Desk
  Partition Sets
  Computer Desk Sets
  Particle Cupboard Sets
  Computer Particle Desk Sets
  Library/Magazine/Shelves
  Mobile Cabinets
  Executive Sets
  Work Station
  Drafting Chair
  Lobby Chair
  Guest Chair
  Stacker Chair
  Stool
  File Hanger Shelves
  Multi-Purpose Fold Up Pallet
  Storage Rack System
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
C1-4-25
480
753
1458
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
C1-15 S
280
440
975
C1-10 L
372
460
935
C1-15 L
372
460
1320
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
C2-5-88
540
620
1320
C2-6-69
540
620
1330
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
C2-7-58
540
620
1475
C2-20-37
492
740
1338
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
C3-6-58A
267
610
240
C3-8-58A
267
610
300
C3-10-58A
267
610
365
C3-12-58A
267
610
430
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
C4-435
360
510
290
C4-446
406
510
330
C4-458
525
510
387
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
C7-90
915
457
1830
 
       
 
Suaysompol Engineering Company Limited
79/2 Moo 2, Omnoi, Krathumbaen, Samuthsakorn 74130 Thailand
Tel. 662-810-0088  Fax.662-810-9479