ภาษาไทย English Home
Products
 

 

Filing Cabinets

  Double Swing Doors Cabinets
  Card Index Cabinets
  Overlay Cabinets
  Sliding Doors Cabinets
  Steel Lockers
  Modern Office Desk
  Partition Sets
  Computer Desk Sets
  Particle Cupboard Sets
  Computer Particle Desk Sets
  Library/Magazine/Shelves
  Mobile Cabinets
  Executive Sets
  Work Station
  Drafting Chair
  Lobby Chair
  Guest Chair
  Stacker Chair
  Stool
  File Hanger Shelves
  Multi-Purpose Fold Up Pallet
  Storage Rack System
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SL1-16TS
600
500
1600
SL1-16TD
600
500
1600
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SL2-183
915
530
1830
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SL3-03A
914
457
1830
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SL3-06A
914
457
1830
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SL3-09A
914
457
1830
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SL3-12A
914
457
1830
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SL3-12AL
1220
305
920
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SL3-18A
914
457
1830
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SL3-06B
914
457
1830
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SL3-09B
914
457
1830
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SL3-12B
914
457
1830
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SL3-18B
914
457
1830
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SL2440
400
450
2000
 
 
Suaysompol Engineering Company Limited
79/2 Moo 2, Omnoi, Krathumbaen, Samuthsakorn 74130 Thailand
Tel. 662-810-0088  Fax.662-810-9479