ภาษาไทย English Home
Products
 

 

Filing Cabinets

  Double Swing Doors Cabinets
  Card Index Cabinets
  Overlay Cabinets
  Sliding Doors Cabinets
  Steel Lockers
  Modern Office Desk
  Partition Sets
  Computer Desk Sets
  Particle Cupboard Sets
  Computer Particle Desk Sets
  Library/Magazine/Shelves
  Mobile Cabinets
  Executive Sets
  Work Station
  Drafting Chair
  Lobby Chair
  Guest Chair
  Stacker Chair
  Stool
  File Hanger Shelves
  Multi-Purpose Fold Up Pallet
  Storage Rack System
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
l
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
OD1-0915
915
610
750
OD1-1065
1065
660
750
OD1-1220
1220
660
750
OD1-1370
1370
660
750
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
OD1-1525
1525
760
750
OD1-1830
1830
865
750
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
OD2-0915
915
610
750
OD2-1065
1065
660
750
OD2-1220
1220
660
750
OD2-1370
1370
660
750
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
OD2-1525
1525
760
750
OD2-1830
1830
865
750
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SC1-405
405
660
750
SC2-405
405
660
750
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
TW1-1450
1450
420
710
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
TW2-0915
915
520
650
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
FT-0760
760
760
720
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
FT-1830
1830
760
720
 
       
 
Suaysompol Engineering Company Limited
79/2 Moo 2, Omnoi, Krathumbaen, Samuthsakorn 74130 Thailand
Tel. 662-810-0088  Fax.662-810-9479