ภาษาไทย English Home
Products
 

 

Filing Cabinets

  Double Swing Doors Cabinets
  Card Index Cabinets
  Overlay Cabinets
  Sliding Doors Cabinets
  Steel Lockers
  Modern Office Desk
  Partition Sets
  Computer Desk Sets
  Particle Cupboard Sets
  Computer Particle Desk Sets
  Library/Magazine/Shelves
  Mobile Cabinets
  Executive Sets
  Work Station
  Drafting Chair
  Lobby Chair
  Guest Chair
  Stacker Chair
  Stool
  File Hanger Shelves
  Multi-Purpose Fold Up Pallet
  Storage Rack System
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Width(cm)
Depth(cm)
Height(cm)
PB1-104
40-45
5
100-180
PB1-105
50-55
5
100-180
PB1-106
60-65
5
100-180
PB1-107
70-75
5
100-180
PB1-108
80-85
5
100-180
PB1-109
90-95
5
100-180
PB1-1010
100-105
5
100-180
PB1-1011
110-115
5
100-180
PB1-1012
120-125
5
100-180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Width(cm)
Depth(cm)
Height(cm)
PB2-104
40-45
5
100-180
PB2-105
50-55
5
100-180
PB2-106
60-65
5
100-180
PB2-107
70-75
5
100-180
PB2-108
80-85
5
100-180
PB2-109
90-95
5
100-180
PB2-1010
100-105
5
100-180
PB2-1011
110-115
5
100-180
PB2-1012
120-125
5
100-180
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Width(cm)
Depth(cm)
Height(cm)
PB3-104
40-45
5
100-180
PB3-105
50-55
5
100-180
PB3-106
60-65
5
100-180
PB3-107
70-75
5
100-180
PB3-108
80-85
5
100-180
PB3-109
90-95
5
100-180
PB3-1010
100-105
5
100-180
PB3-1011
110-115
5
100-180
PB3-1012
120-125
5
100-180
 
       
       
 
Suaysompol Engineering Company Limited
79/2 Moo 2, Omnoi, Krathumbaen, Samuthsakorn 74130 Thailand
Tel. 662-810-0088  Fax.662-810-9479