ภาษาไทย English Home
Products
 

 

Filing Cabinets

  Double Swing Doors Cabinets
  Card Index Cabinets
  Overlay Cabinets
  Sliding Doors Cabinets
  Steel Lockers
  Modern Office Desk
  Partition Sets
  Computer Desk Sets
  Particle Cupboard Sets
  Computer Particle Desk Sets
  Library/Magazine/Shelves
  Mobile Cabinets
  Executive Sets
  Work Station
  Drafting Chair
  Lobby Chair
  Guest Chair
  Stacker Chair
  Stool
  File Hanger Shelves
  Multi-Purpose Fold Up Pallet
  Storage Rack System
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
   
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
FC1-207
470
620
710
FC1-310
470
620
1015
FC1-413
470
620
1320
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
FC2-207
470
620
710
FC2-310
470
620
1015
FC2-413
470
620
1320
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
FC5-207
470
620
710
FC5-310
470
620
1015
FC5-413
470
620
1320
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
FC1-413T
470
620
1320
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
FC6-208
900
450
800
FC6-415
900
450
1500
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
FC7-208
900
450
800
FC7-415
900
450
1500
 
       
 
Suaysompol Engineering Company Limited
79/2 Moo 2, Omnoi, Krathumbaen, Samuthsakorn 74130 Thailand
Tel. 662-810-0088  Fax.662-810-9479