ภาษาไทย English Home
Products
 

 

Filing Cabinets

  Double Swing Doors Cabinets
  Card Index Cabinets
  Overlay Cabinets
  Sliding Doors Cabinets
  Steel Lockers
  Modern Office Desk
  Partition Sets
  Computer Desk Sets
  Particle Cupboard Sets
  Computer Particle Desk Sets
  Library/Magazine/Shelves
  Mobile Cabinets
  Executive Sets
  Work Station
  Drafting Chair
  Lobby Chair
  Guest Chair
  Stacker Chair
  Stool
  File Hanger Shelves
  Multi-Purpose Fold Up Pallet
  Storage Rack System
   
   
   
 
 
 
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
MH1-2A30
915
320/640
1830
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
MH2-2A32
915
320/640
1830
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
MC1-2A30
1830
320/640
1830
 
 
   
 
   
 
   
       
       
       
       
       
 
Suaysompol Engineering Company Limited
79/2 Moo 2, Omnoi, Krathumbaen, Samuthsakorn 74130 Thailand
Tel. 662-810-0088  Fax.662-810-9479