ภาษาไทย English Home
Products
 

 

Filing Cabinets

  Double Swing Doors Cabinets
  Card Index Cabinets
  Overlay Cabinets
  Sliding Doors Cabinets
  Steel Lockers
  Modern Office Desk
  Partition Sets
  Computer Desk Sets
  Particle Cupboard Sets
  Computer Particle Desk Sets
  Library/Magazine/Shelves
  Mobile Cabinets
  Executive Sets
  Work Station
  Drafting Chair
  Lobby Chair
  Guest Chair
  Stacker Chair
  Stool
  File Hanger Shelves
  Multi-Purpose Fold Up Pallet
  Storage Rack System
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
Width (mm)
Depth (mm)
Height (mm)
PC1-915
900
400
1500
PC1-918
900
400
1800
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PC2-915
900
400
1500
PC2-918
900
400
1800
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PC3-915
900
400
1500
PC3-918
900
400
1800
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PC4-915G
900
400
1500
PC4-918G
900
400
1800
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PC4-915S
900
400
1500
PC4-918S
900
400
1800
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PC5-915G
900
400
1500
PC5-918G
900
400
1800
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PC6-915G
900
400
1500
PC6-918G
900
400
1800
 
       
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PC6-915S
900
400
1500
PC6-918S
900
400
1800
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PC7-975
900
400
750
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PC8-975
900
400
750
 
       
 
Suaysompol Engineering Company Limited
79/2 Moo 2, Omnoi, Krathumbaen, Samuthsakorn 74130 Thailand
Tel. 662-810-0088  Fax.662-810-9479