ภาษาไทย English Home
Products
 

 

Filing Cabinets

  Double Swing Doors Cabinets
  Card Index Cabinets
  Overlay Cabinets
  Sliding Doors Cabinets
  Steel Lockers
  Modern Office Desk
  Partition Sets
  Computer Desk Sets
  Particle Cupboard Sets
  Computer Particle Desk Sets
  Library/Magazine/Shelves
  Mobile Cabinets
  Executive Sets
  Work Station
  Drafting Chair
  Lobby Chair
  Guest Chair
  Stacker Chair
  Stool
  File Hanger Shelves
  Multi-Purpose Fold Up Pallet
  Storage Rack System
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PT1-1260
1200
600
750
PT1-1275
1200
750
750
PT1-1350
1350
750
750
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PT2-1260
1200
600
750
PT2-1275
1200
750
750
PT2-1375
1350
750
750
PT2-1575
1500
750
750
PT2-1675
1650
750
750
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PT3-1260
1200
600
750
PT3-1275
1200
750
750
PT3-1375
1350
750
750
PT3-1575
1500
750
750
PT3-1675
1650
750
750
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PT4-1575
1500
750
750
PT4-1675
1650
750
750
PT4-1875
1800
750
750
PT4-2075
2000
750
750
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PT5-6075
300
750
750
PT5-7575
750
750
750
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PT6-8060
800
600
750
PT6-1060
1000
600
750
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PT7-8060
800
600
750
PT7-1060
1000
600
750
 
       
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PT8-1060
1000
600
750
PT8-1260
1200
600
750
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PT9-1060
1000
600
750
PT9-1260
1200
600
750
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
PT9-1260A
1200
600
750
 
       
 
Suaysompol Engineering Company Limited
79/2 Moo 2, Omnoi, Krathumbaen, Samuthsakorn 74130 Thailand
Tel. 662-810-0088  Fax.662-810-9479