ภาษาไทย English Home
Products
 

 

Filing Cabinets

  Double Swing Doors Cabinets
  Card Index Cabinets
  Overlay Cabinets
  Sliding Doors Cabinets
  Steel Lockers
  Modern Office Desk
  Partition Sets
  Computer Desk Sets
  Particle Cupboard Sets
  Computer Particle Desk Sets
  Library/Magazine/Shelves
  Mobile Cabinets
  Executive Sets
  Work Station
  Drafting Chair
  Lobby Chair
  Guest Chair
  Stacker Chair
  Stool
  File Hanger Shelves
  Multi-Purpose Fold Up Pallet
  Storage Rack System
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
   
 
 
 
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SD1-183G
915
457
1830
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SD1-183S
915
457
1830
 
 
 COMPLETE SET
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SD2-88G
880
400
880
SD2-1258G
1200
400
580
SD2-1288G
1200
400
880
SD2-1558G
1500
400
580
SD2-1588G
1500
400
880
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SD2-88S
880
400
880
SD2-1258G
1200
400
880
SD2-1288G
1200
400
1180
SD2-1558G
1500
400
880
SD2-1588G
1500
400
1180
 
 
 
Width(mm)
Depth(mm)
Height(mm)
SST-88
880
400
70
SST-120
1200
400
70
SST-150
1500
400
70
 
 
   
       
 
Suaysompol Engineering Company Limited
79/2 Moo 2, Omnoi, Krathumbaen, Samuthsakorn 74130 Thailand
Tel. 662-810-0088  Fax.662-810-9479